AVAILABLE FOR VIEWING

Klevjerhagen

2500 SQ/FT - 3 BR, 2.5 BTH

Dunihagen Eiendom AS har regulert og bygget ut totalt 18 boenheter i Nedre Klevjervei på Klevjerhagen i Sande. Det ble også under reguleringen tilrettelagt for 2 boligtomter som er solgt.